Play annotation
Play annotation
ዋሻ ቅዱስ ሚካኤል
The Cave [Church of] St. Michael
Play annotation
እሺ
ok!
Play annotation
ደና ዋሉ
Good afternoon ?
Play annotation
እግዚኣብሄር ይመስገን
thanks to God
Play annotation
ስሞዎን ማን ልበል
What is your name ?
Play annotation
እማሆይ ፍቅርተ ማርያም
Emahoy Fikrte Mariam
Play annotation
የተወለዱበት ዓመተምህረት
When were you born ?
Play annotation
1956
1956 E.C
Play annotation
እማሆይ ፍቅርተ
Emahoy Fikrte
Play annotation
[ፍቅርተ] ማርያም
[Fikrte] Mariam
Play annotation
ፍቅርተ ማርያም
Fikrte mariam
Play annotation
19
Play annotation
56
Play annotation
የተወለዱበት ቦታ
Where were your born?
Play annotation
አዲስ አበባ
Addis Ababa
Play annotation
ስንት ጊዜ ሆንዎት እዚህ
For how long have you been here?
Play annotation
8 ዓመት 8 ዓመት በመኖር
8 years.I lived 8 years here.
Play annotation
17 ዓመት በመመላለስ
[But have known the place] for 17 years, visiting occationally
Play annotation
ከ ዉቅር ቤተ ክርስትያን ከ በሚሰራ ከ ዲንጋይ ከሚሰራ ቤተ ክርስትያን
Which one is better? A rock hewn church or one that is built by blocks of stone?
Play annotation
ከ ሕንፃና ከ በዲንጋይ ከሚሰራ ቤተ ክርስትያን የትኛዉ ይሻላል ይላሉ
From these two,which one do you think is preferable?
Play annotation
የእግዚኣብሔርን ቤት ኣንዱ ከ ኣንዱ ማበላለጥ ይሄ በ እምነታችን ተገቢ ኣይደለም
It is not proper in our faith to compare the House of God and say one is better than the other.
Play annotation
ነገር ግን እንደ ሰው ሰውኛው
However, commonly speaking,
Play annotation
ሁል ጊዜ ኣድሱኝ ወ ሁል ጊዜ ስሩኝ ኣይልም ዋሻ
A cave does not need modification or rework every now and then.
Play annotation
ኣንድ ጊዜ ተሰርቷል ቀለም እድሳት ኣያስፈልገውም ከ ተፈጥሮ ዲንጋይ የተሰራ ነው
Once it is hewn, it does not need any painting or renovation because it's made from natural stone
Play annotation
ያ ጥሩነት ኣለው ይ የእግዚኣብሔርን ቤት ኣንዱ ከ ኣንዱ ልናበላልጥ ኣንችልም
It is better in that regard. Nevertheless, we should not compare the House of God advantagiously, the one with the other.
Play annotation
በ ዋጋ ኣንፃር ሲታይስ የትኛው ወጪ ያወጣል ብለው ያስባሉ
What about their costs? which one do you think is more expensive?
Play annotation
Play annotation
በ ዋጋ ኣንፃር ሲታይ የትኛው ውድ ይሆናል ለመስራት
Speakig of cost, which one is more expensive?
Play annotation
እ ከ ዋጋ ኣንፃር ሕንፃ ቤተክርስቲያን እና ዋሻ ቤተክርስቲያን
The difference in cost between a Church building and rock hewn church...
Play annotation
ልይነቱ ምኑ ላይ ነው ዋሻ ቤተክርስቲያን በ እግዚኣብሔር ትእዛዝ የራሱን ኣገልጋዮች ልኮ የሚያሰራው ነው
The difference lies in that a rock hewn church is made by servants of God whom He Himself instructed to make it
Play annotation
የራሱን ጉልበትብ መስዋእት ኣድርጎ የሚሰራው እንጂ
by sacrificing their own labor
Play annotation
ወጪ የሚያወጣበት አይደለም።
and not by spending expenses.
Play annotation
ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ግን
Whereas a Church building
Play annotation
እያንዳንዱ ነገር ከሰዎች በገንዘብ የሚገነባ ነው
needs money from the people, for each and everything of the building
Play annotation
ምናልባት ዋሻ መሳሪያዎቹ ናቸዉ ወጪዉ
In the case of a rock hewn Church, it is perhaps only the tools that can be considered as expenses.
Play annotation
እንጂ ሌላ ወጪ ኣይኖረዉም
otherwise, there is no other expense.
Play annotation
እና በሮች መስኮቶች ሲኖሩትና የውስት መገልገልያዎች ከተሰራ በኃላ ያዉ ለኣገልጋዮቹና
It may in fact need doors and windows after the main work is completed.
Play annotation
ለሚሰሩት ሰዎች የሚያስፈልገው ነገር እንጂ
There is also the needs of the servants and the workers themselves.
Play annotation
በቤተክርስቲያኑ ገንዘብ ተከፍሎ የሚሰራ ስራ የለም
Other than that, no payment is needed for the main work.
Play annotation
Play annotation
ማነኛዉ ሰዉ ሊሰራዉ ኣይችልም
Not every one is able to make it.
Play annotation
ያዉ የተመረጠዉ ሰው እግዚኣብሔር የላከዉ ሰው ብቻ ነው እና ኣሁን
only the one who is chosen by God and sent by Him can do it
Play annotation
እኔ ወይም ኣንተ ሔደን ያንን እንትን እንቆፍር ብንል እሺ ብሎ ኣይቆፈርልንም
If now I or you would like to start up digging right there, it won't be dug for us.
Play annotation
ያዉ በእግዚኣብሔር ትዕዛዝ በእግዚኣብሔር መመርያ የሚሰራ ነገር ነዉ
That means it can only be done by the will and order of God.
Play annotation
Play annotation
ኣሁን እዚህ ሚሰራዉ ሚቀረፀዉ ሚቆፈሩ ያሉ ቤተክርስቲያን
Why, for example, the church which is now being dug out and carved
Play annotation
በምን ምክንያት ነው እዚህ ሚሰራው የኣቡነ ተክለሃይማኖት የትውልድ ቦታ ስለሆነ ነው
is it being made here? Is it because the place is Abune Teklehaimanot's birth place...
Play annotation
ወይስ ለማን እየተሰራ ነው ኣሁን እዛ ያለው ቤተክርስቲያ
or after whose name do you think is it going to be consecrated?
Play annotation
እ የኣቡነ ተክለሃይማኖት የትውልድ ሃገር ቢሆንም
Well, although it is Abune Teklehaimanot's birth place
Play annotation
የኣቡነ ተክለሃይማኖት ቤተክርስቲያን እዛጋ በሕንፃ የተሰራ ኣለ
as there is already Abune Teklehaimanot's church over there, which was built by blocks of stone,
Play annotation
ይሄ ግን በእግዚኣብሔር ትዕዛዝ ሂድና እዛ ቦታ ላይ ስራ ተብሎ
this one is being made by the order of God who sent His servant
Play annotation
ዋሻ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ች ትዕዛዝ የተላኩት ነው
to carve out a Church in the name of St. Michael
Play annotation
ያው በእግዚኣብሔር ኢቲሳ ተክለሃይማኖት ትውልድ ቦታ ላይ ነው ያሉት
Of course they are both in Itisa, the birthplace of Teklehaimanot
Play annotation
ዞሮ ኣንድ ላይ ናቸው
They are together in any case.
Play annotation
ያው
so
Play annotation
ኣሁን በሕልማቸው ታይቶዋቸው
Now, did the hermit Gebre Maryam have
Play annotation
ኣዎ ኣዎ
yes,yes
Play annotation
ባህታዊ ገብረ ማሪያም
a dream about it?
Play annotation
ኣዎ
yes
Play annotation
ከዋሻው በፊት ውቅር ቤተክርስቲያን ነበር እዚህ ድሮ
was there a rock hewn church here, before the cave was formed?
Play annotation
በዚህ ቦታ ላይ ምንም ነገር የለም ጥሻ ጫካ ነው
There was nothing here. It was all jungle.
Play annotation
ደን ነው በዚህ ቦታ ላይ ምንም ነገር የለም
It was a forest, there was nothing at this place.
Play annotation
እዛ ማዶ ኢቲሳ ተክለሃይማኖት ቤተክርስቲያን ኣለ
There has been Itisa Teklehaimant's church over there.
Play annotation
ድሮ ነው
That is ancient?
Play annotation
በውቅር ነው ወይስ በድንጋይ የተሰራ
Is it hewn or made of blocks of stone?
Play annotation
ሕንፃ ነው
It is a buliding
Play annotation
ሕንፃ ቤተክርስቲያን
Built church
Play annotation
ተፈልፍሎ የተሰራ ማለት ነው
Does it mean it is hollowed out
Play annotation
ኣይደለም ኣይደለም
No,No...
Play annotation
ክብ ቤት እንደዚህ በቤት ቤት ማለት ነው
It is a round building, just like this house.
Play annotation
ኣሁንም ኣለኮ
it still exists
Play annotation
ኣከባቢው ምንድነው ሚባለው ኣከባቢ
what's the place called?
Play annotation
ኢትሳ ተክለ ሃይማኖት
Itisa Teklehaimanot
Play annotation
ጠቅላላ መጠሪያው ኢትሳ ተክለ ሃይማኖት የከተማውም ስም ወይስ
Is Itisa Tekle Haymanot the name of the whole area here, including the village?
Play annotation
ኢቲሳ ነው ሚባለው
Is it all called Itisa?
Play annotation
በቃ የኢትሳ ተክለ ሃይማኖን የትውልድ ሃገር ነው ኣና ኢቲሳ ነው ሚባለው
That is it. Itisa is the birth place of AbuneTeklehaimanot,and it is called Itisa.
Play annotation
ወረዳውስ
What about the district?
Play annotation
ወረዳ በ ኣሌልቱ ስር መሰለኝ ያለው
I think it is within the district of Aleltu
Play annotation
ጣብያ ቀበሌ ምናምን ኣለው
Did it have Tabia, Kebele or something like that?
Play annotation
እንደዚ ዓይነት ነገር ኣላክም
I don't know such things.
Play annotation
የቤተ ክርስትያኑ ስም ምንድነው
What was the name of the Church?
Play annotation
ዋሻ ቅዱስ ሚካኤል
The Cave [Church of] St. Michael
Play annotation
ይሄኛው
This one
Play annotation
የትናው ጳጳስ ናቸው ለዚህ ኣካባቢ
Who is the bishop for this area?
Play annotation
ኣቡነ ቀውስቶስ
Abune Kewstos!
Play annotation
የት ኣቡነ
Who Abune?
Play annotation
ቀውስቶስ
Kewstos!
Play annotation
ቀውስቶስ የት ነው ሚኖሩት
Where does Abuna Kewstos live? (Where is the bishopric?)
Play annotation
ፊቺ ሰላሌ መሰለኝ
I think in Fiche-Selalie
Play annotation
በሰሜን ኣዲስ ኣበባ ኣከባቢ ነው ሚገኘው ፊቺ
Is Fiche north of addis ababa?
Play annotation
ሱሉልታ የት ነው ያለው
Where is Sululta?
Play annotation
በሰላ ሰላሌ መሰለኝ ፊቺ
I think Fiche is around Selale.
Play annotation
በደብረ ሊባኖስ ወደዛ ኣከባቢ
A little further than Debre Libanos
Play annotation
እህ
Ok...
Play annotation
ኣሁን ልዩነታቸው ምንድ ነው እያለ ነው
Now what is the difference?
Play annotation
ኣሁን ውቅር ቤተ ክርስትያን እና የድሮ የነበረ ቤተ ክርስትያን እንዴት ኣብረው ሊሰሩ ይችላሉ
How can the rock-hewn Church and the former one go together now?
Play annotation
ኣሁን ቤተ ክርስትያን እየተሰራ ነው ኣደለ በተፈልፍሎ ኣሁን በዚ ሰዓት እየሰሩ ነው ኣደለ
A Church is being carved at the moment, right?
Play annotation
ኣዎ እየተቀደሰበት ነው
Yes, now it is giving service.
Play annotation
እና የድሮ ቤተ ክርስትያን ይቀደስበታል ድሮ የነበረ
How about the former Church? Do they conduct service there too?
Play annotation
ኢትሳ ተክለ ሃይማኖት
Itisa Teklehaimanot?
Play annotation
ኣሃ ኢትሳ ተክለ ሃይማኖት ነበር የነበረው
Aha! was it in Itisa Teklehaimanot
Play annotation
ኢትሳ ተክለ ሃይማኖት ኣሁንም ኣለኮ እዛ ማዶ ነው ያለው
Itisa Teklehaimanot is still there, it is over there.
Play annotation
እህ
Play annotation
እዚጋ ግን ምንም ነገር የለም ጫካ ነበረ
But there was nothing here, it was just a jungle.
Play annotation
እና ከዋሻው ከድንጋይ ተፈልፍሎ ቤተ ክርስትያን ተሰራ
The Church was made by digging out and carving the rock.
Play annotation
ከዛ ዋሻ ሚካኤል ሆነ
Then became St. Michael's Cave[-Church]
Play annotation
ከዛ ዋሻ ቅዱስ ሚካኤል ሆነ ይቀደስበታል ኣሁን ዋሻው ራሱ ታቦቱ ከገባ ራሱ ከ10 ዓመት እንደዚ ሆኗል
And so it was consecrated after the name St. Michael. The Liturgy is being celebrated and it has been some 10 years since the Tabot was placed in it.
Play annotation
Play annotation
እዚህ አገር ላይም ያሉት
Those who live in this area
Play annotation
እዚህ ለመጸለይ ሚመጡት ሰዎች ከዚህ ኣከባቢ ነው ሚመጡት ወይስ ከተለያየ ከኢትዮጵያ ክፍል
Where from do people come to pray here? Do they come from this area or from various parts of Ethiopia.
Play annotation
ከተለያየ የኢትዮጵያ ክፍል ይመጣሉ
They come from the different parts of Ethiopia
Play annotation
ከ የት መጥተው ይሆናል እስከ ኣሁን
Where do you think they came from so far?
Play annotation
ኣሁን እዚህ እኛ ጋራ ሱባኤ ለመያዝ ለመጸለይ ፀበል ለመጠመቅ
Now, even here with us people have come on a meditation retreat to pray, to get holy water
Play annotation
በንግስ ጊዜ ለማንገስ የሚመጡ ጠቅላላ ከኢትዮጵያ ክልል በሙሉ ይመጣሉ
to celebrate on the major feast days. They all come from every region of Ethiopia.
Play annotation
ኣዲስ ኣበባ ናዝሬት ደብረ ዘይት ኣርሲ ትግራይ ሁሉ
Addis Ababa,Nazreth, Debre Zeyt, Arsi, Tigray, and all.
Play annotation
ከተለያየ ኣካባቢ ይመጣሉ
They come from different places.
Play annotation
ቤተክርስቲያኑ ሲሰራ በራሱ በራሳቸው ባህታዊ ናቸው
Was it the hermit himself who made the church?
Play annotation
ዲዛይኑ ያወጡት ወይስ ዲዛይኑ ማለት ሲሰራ
Did he draft the design himself?
Play annotation
እንዴት ኣወጡት ስራውን ራሳቸው በኣእምሮኣቸው ነው የሰሩት
How did he design it? Was it from his own mind?
Play annotation
ቀደም ሲል የነገርኩህ ነገር ኣለ
I told you something earlier...
Play annotation
እግዚያብሄር እንደዚ እንደዚ ዓይነት ቤተክርስቲያን ስራ እንደዚህ እንደዚህ ኣድርገህ ብሎ ያዘዛቸው
Those who have been ordered by God to make a Church in such and such a way
Play annotation
በራሳቸው መመርያ ያው በእግዛብሄር መሪነት ነው የሚሰሩት እንጂ
they do so following God's guidance
Play annotation
ማንም መጥቶ ፕላን የሚያነሳላቸው ማንም እንደዚ ይሰራ እንደዛ ይሰራ የሚላቸው የለም
Other than that, no one comes to them with a plan and shows them to do it in this or that way.
Play annotation
እግዚያብሄር እራሱን የሰጣቸው
Is it God Himself who gave them the plan?
Play annotation
የሰጣቸው
Yes it is He who gave them the plan
Play annotation
ሚቆፍሩትም ራሳቸው ነው
They are also the ones who dig it out.
Play annotation
ኣሁን ያን የመጀምሪያውን ታቦት የገባበትን ስንት ዓመት ሆነ ከተጨረሰ እሱ
Now how long has it been since the part wherein the Tabot is placed was completed?
Play annotation
ታቦቱ ከገባ ጀምሮ 10 ዓመት
It has been 10 years since the Tabot was placed in.
Play annotation
እሱ ኣልቋል
That one is completed!
Play annotation
ኣልቋል ቤተ ክርስትያኑ በስነ ስርዓት ይቀደስበታል
It is all completed and the Church is now giving service properly.
Play annotation
ኣልቋል
yes,it's finished!
Play annotation
ኣሁን የሚሰሩትስ ስንት ዓመት ይሆናቸው ከተጀመሩ
How about those which are still being carved? How long has it been since they were first started?
Play annotation
ከዛ ቡሓላ ቤተክርስቲያኑን እራሱን ሰርተው ጨርሻለው ብለው ካሉ ገና ነው ስራሕ ኣላክለቀም
Then after, when he thought he was done with it, God told him that his job was not yet finished.
Play annotation
ተብለው ታዘው እንደገና ወደሓላ የሰሩት ስራ ሌላም ኣላቸው
and so he continued again and did some more work afterwards.
Play annotation
እዛው ቤተክርስቲያን ውስጥ
Inside the church itself.
Play annotation
እሳቸው ጨርሻለሁኝ ብለው
He thought he was done
Play annotation
ታቦቱን ኣስገብተው እንትን ብለው አሁን ሦስት ዓመት ምናምን በዃላ ላይ እንደገና ሌላ ተጨማሪ ሥራ ታዘው የሠሩት አለ
and placed the Tabot in. And then after about three years he was ordered by God to do some additional work.
Play annotation
እንደገና እዚጋ የሱባኤ ዋሻው ሶስት ኣመት ኣራት ኣመት ቢሆነው ነው ካለቀ
again here the cave that was meant particularly for people who would go on a retreat was completed only three or four years ago.
Play annotation
ኣሁን ገና ስራ የተባለው የትኛውን ቤተክርስቲያን ነው
So which Church is he ordered to carve now?
Play annotation
ቤተክርስቲያኑ ወደሗላ ነው እዛው ውስጥ ፀበል መውጣት ስለነበረበት
The church is at the back but because the holy water was supposed to spring from inside
Play annotation
ነው ኣሁን ፀበሉ የወጣው ከዛው ከቤተክርስቲያን ውስጥ ነው መቅደሱ
the holy water springs now from inside the sanctuary.
Play annotation
እና መጀመሪያ ፀበል ኣልነበረም
But there was no holy water initially
Play annotation
እና ቤተክርስቲያኑን ሰርተው ታቦቱን ኣስገብተው እየተቀደሰበት ነበረ
And so, after he finished the Church and had the Tabot placed in and started service,
Play annotation
እንደገና በእግዚኣብሔር ትእዛዝ
again by God's order
Play annotation
እንዲቆፍሩ ተደረገ
he was compelled to dig again
Play annotation
እንዲቆፍሩ ተደርጎ ተሰርቶ ተቆፍሮ
Having dug thus
Play annotation
ፀበል ወጣ
the holy water sprang
Play annotation
ኣው
Yes!
Play annotation
እምነቱ ወይስ
Was it the ashes, or?
Play annotation
ፀበል ፅበል በስነስርኣት
Holy water, a proper holy water.
Play annotation
ከ ቅዱስ ሚካኤል ዋሻው ነው የወጣው ያኛው ማለት ነው
It springs from the Cave-Church of St. Michael , right?
Play annotation
ኣው
Sure!
Play annotation
ከቤተክርስቲያኑ ከመቅደሱ ውስጥ ነው የወጣው
It sprang from the Church, from inside the sanctuary.
Play annotation
ኣስር ኣመት ኣልፈጀም
It didn't take 10 years.
Play annotation
ስንት ኣመት ፈጀባችሀው ለመጨረስ
How long it took him to finish?
Play annotation
ኣምስት ኣመት ይመስለኛል።ርግጠኛ ባልሆንም፤ አምስት ዓመት ይመስለኛል።
I think five years. Though I am not quite sure, I think it is five years.
Play annotation
በራሳቸው
By himself
Play annotation
በራሳቸው
By himself
Play annotation
ማለት እኛ ብናግዛቸውም ኣፈሩን የቆፈሩትን ማውጣት
That means, if we had helped him at all, it was perhaps by disposing of the soil.
Play annotation
እንጂ ሌላው ስራው በሙሉ የራሳቸው ነው
other than that, he did all the work.
Play annotation
እርሶ እዚ ነበሩ ሲሰራ
Were you here when it was carved?
Play annotation
እ ቤተክርስቲያኑ የመጀመሪያው ሲሰራ
I was not here permanently when the first church was being carved,
Play annotation
እመጣለሁኝ እሔዳለሁኝ እንጂ እዚ ኣልነበርኩም
I was visiting occasionally though.
Play annotation
እ ታቦቱ ከገባ ቡሃላ ኣስር ኣመት ሁኖታል ብያቹሃለሁ እኔ እዚጋ መኖር ከጀመርኩ ስምንት ኣመት ሁኖኛል
I told you that the Tabot was placed 10 years ago and I have been here for 8 years now.
Play annotation
እና ማለትም ተጨማሪው ስራ ሲሰራ እዚሁ ነኝ
So I have been here when the additional works were done
Play annotation
ሱባኤ ዋሻዎቹ ሲሰሩ እዚሁ ነኝ
I was here also when the caves meant for the purposes of retreat were made.
Play annotation
ኣሁን ዋሻ የቅዱስ ሚካኤል ከተሰራ ለሶ ለየት ያለ ነገር የፈጠረቦት ነገር ኣለ ወይ
Now do you have a special feeling after the Church of St.Michael was done?
Play annotation
በህይወቴ ዙሪያ
In my life?
Play annotation
ኣው
yes!
Play annotation
እ ኣው እኔ እዚሕ ቦታ ላይ
Actually at this place
Play annotation
እ የምልኩስና ሃሳብ ኣልነበረኝም
I did not intend to become a nun.
Play annotation
እኔ በህይወቴ ኣንድ ልጅ ብቻ ነው ያለኝ
I have only one child in my life.
Play annotation
እና ኣባቱ ከዚ ኣለም በሞት ሲለይ ኣላገባም ብዬ ብቻዬን እየኖርኩ ነበር
When his father passed away, I was determined not to marry another man and so was living by myself with my son .
Play annotation
እኔም በእግዚኣብሔር ጥሪ ነው እዚ ቦታ ላይ የመጣሑት እንጂ ከልጄ ተለይቼ የመኖር ኣላማውም እቅዱም ኑሮኝ ኣልነበረም
I also came here because God called me to be here. Otherwise I did not have any plan to live without my son.
Play annotation
የምልኩስናም እቅዱ ኣልነበረኝም በርግጥ እየቆረብኩ እኖር ነበር
I did not have the plan to become a nun. In fact I used to receive the Holy Communion.
Play annotation
ከልጄ ጋር እኖር ነበር
I was living with my son.
Play annotation
እና ለኔ ጥሩ ተስፋ ጥሩ መንፈሳዊ ሂወት እንዲኖረኝ ኣድርጎልኛል
So for me, it has helped me to have good hope and a spritual life
Play annotation
እ የኔ እዚ ቦታ ላይ መምጣት ለራሴ ብቻ ሳይሆን ለመላው ቤተሰቤም መድሓኒት ሆኛለው ቢየ ኣስባለሁ
I think, once I came here, I have become helpful not only for myself but also for my family.
Play annotation
እንደገናም ልክ ኣንድ ወሩ ነው ልጄ እዚሁ በስርዓተ ተክሊል ተድሯል
Again, it is exactly a month since my son got married in a Holy Matrimony.
Play annotation
እና ለኔ ጥሩ ህይወት
So it is a good life for me.
Play annotation
እንኳን ደስ ኣሎት
Congratulations!
Play annotation
እ ኣሜን እንኳን ኣብሮ ደስ ኣለን
Amen. Thank you!
Play annotation
እና ጥሩ ሁኖልኛል ሳላስበው እግዚኣብሔር ለኔ ይህንን በጎ ነገር ኣድርጎልኛል
So it turns out to be good for me. God has done this good thing for me without me thinking about it.
Play annotation
በርግጥ በእግዚኣብሔር ቤት ብኖርም ቀደም ሲልም እዚጋ በመምጣቴ ምንኩስና
In fact I used to live in the House of God even earlier. But by coming here I have become a nun.
Play annotation
እንደገና ልጄን በስርኣተ ተክሊል እዚ ቦታ ላይ እንዲዳር
My son got married and the Holy Matrimony was conducted for him here in this place,
Play annotation
ቤተሰቦቼን በዚ ቦታ ላይ ተመላልሰው
And my family members visited the place many times
Play annotation
የግዚኣብሔር ኣገልጋይ እንዲሆኑ
and that helped them
Play annotation
እረድቶናል
to become servants of God
Play annotation
Play annotation
ሲሰሩ
When he worked
Play annotation
መጀመሪያ ሰምተውት ይሆናል ምን እንዳሉ
You might have heard what [Prof. Gervers] said [about you, that is]
Play annotation
እሕ
Yes!
Play annotation
እርሶን ብቻ ነው መጀመሪያ ማናገር የቻልነው
You are the first one [woman] we were able to talk to
Play annotation
ሁሌም ቄሶችን ወይም ባሕታዊዎችን የሚሠሩትን ነው የምናናግረው
Usually we talk to priests or the hermits who did the work
Play annotation
እና እሱም በጣም ኣስደስቶታል እና በጣም ኣዋቂ ኖት እያለ ነው
And he [Prof. Gervers] is very happy and he is saying that you are a very intelligent person.
Play annotation
እና ቀን በቀን ምንድነው ሚያደርጉት እዚ
So what is your daily activity here?
Play annotation
ቀን
Day time?
Play annotation
እኔ እዚ ቦታ ላይ
Here in this place
Play annotation
እዚሕ ቦታ ላይ እኔ ያሉትን መናኞች
I help the hermits with their needs
Play annotation
እሕ
Alright...
Play annotation
መመገብ እና ስለቤተክርስቲያኑ ኣንዳንድ እሳቸው በሌሉበት ጊዜ
serving them food and drink. Also in his (the hermit's) absence
Play annotation
በሳቸው ቦታ ስለቤተክርስቲያኑ ሚያስፈልግ ነገር መስጠት
I do on his behalf what is necessary for the Church
Play annotation
እና ሚያገለግሉትን መመሪያ መስጠት
giving guidance for the servants of the Church
Play annotation
Play annotation
የፀሎት ጊዜ
And your prayer time
Play annotation
ኣዎ ኪዳን ኣሰር ሰኣት ላይ ወደ ቤተክርስቲያን እንሔዳለን ሁላችንም
Yes! Usually, we all go to Church at 4:00 A.M. for Kidan (Prayer of the Covenant)
Play annotation
ከለሊቱ
At night?
Play annotation
ኣዎ ለሊት ኣስር ሰኣት ላይ እንሔዳለን እስከ ጧት አንድ ሰዓት ድረስ ቤተ ክርስቲያን እንቆያለን።
Yes, We go at 4:00 am and we stay in Church until 7:00 A.M.
Play annotation
ከዛ ቡሃላ የግል ፀሎታችንን እንፀልያለን
Then after we would do our private prayer.
Play annotation
ቤታችን ሰባቱ የፅሎት ሰኣቶች ኣሉ
At home, we observe the seven times of prayer.
Play annotation
በሰባቱ የፀሎት ሰኣቶች ውስጥ መፅሃፍ ዘርግተን ማንበብ ባይቻልም እኔ አኹን ይበልጡን በቤተ ክርስቲያንም በዚህም ጋ ኹለት ዓይነትሥራ ስለኾነ ያለብኝ
Although it is not possible to recite from books at these seven times of prayer, Like myself for instance, as I have two types of job both in Church and here
Play annotation
ጊዜው ኣይኖረኝም
I do not have the time for that
Play annotation
እና የራሴን ይግል ፅሎት በ ቃሌ ስራየን እየሰራው በሰባቱ የፀሎት ሰኣት እፀልያለሁ
Thus, I pray privately and orally during these seven times of prayer, while working, that is.
Play annotation
በቃሎ ይዘውታል ማለት ነው
Do you know the [text of] the prayer by heart?
Play annotation
ኣሃ
yes.
Play annotation
በሁለቱም ቤተክርስቲያን ነው ወይስ ኣንዱ ቤተክርስቲያን ነው ሚሄዱት
Do you go to both Churches or only to one of them?
Play annotation
ሁለቱም ጋ መሄድ እችላለሁ
I can go to both of them
Play annotation
ግን ሚፀልየው ኪዳን ማደርሰው ግን እዚ ነው
But I pray and participate in the Kidan here.
Play annotation
እሕ
okay
Play annotation
ኪዳን ነው ማደርሰው ብዙ ጊዜ ቅዳሴ ኣልሔድም
Most of the time I take part in the Kidan (Prayer of the Covenant) not in the Qeddassie (Eucharistic Liturgy).
Play annotation
እዚ ስራው ስላለብኝ እና
because I am busy here
Play annotation
በራሴ በሰባቱ የፀሎት ሰዓትቶች ውስጥ በቃሌ
During the seven times of prayer I pray myself reciting that which I know by heart
Play annotation
ስራዬን እየሰራው እፀልያለው ፀሎት ሰዓቱ እንዳይዛባ
I pray even while working, so as not to miss the time of prayer.
Play annotation
ኣዎ ጀነሬተር ኣለ
Yes, there is a generator
Play annotation
እ እንዲሕ እሁድ እሁድ እና ቅዱስ ሚካኤል ሲሆን ኣለበለዚያ ሻማ ነው ኣንችልም
We use it for Sundays and on the Feast days of St. Michael. Otherwise we use candles.
Play annotation
ነዳጅ ስለማይቻል
Because the cost of fuel is too expensive
Play annotation
እሁድ ሲሆን እና ኣውዳመት ሲሆን
On Sundays and Holidays.
Play annotation
ኣውዳመት ሲሆን እና እሁድ እሁድ ሲሆን ካዲሳበባ ስለሆነ ነዳጁ ሚመጣው
we use the generator on Holidays and on Sundays only, since the fuel comes from Addis Ababa.
Play annotation
ጀነሬተር እንጂ ሌላ ጊዜ ሻማ ነው ምንጠቀመው ጨለማ ነው
At other times we use candles and it is dark.
Play annotation
ሁለቱንም
Do you use both?
Play annotation
ጧፍ ለንባብ
We use tapers for reading.
Play annotation
ሻማ እና ጧፍም ይጠቀማሉ ውስጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ
Do you use both candle and taper inside the church?
Play annotation
ውስጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ ኣዎ
Yes,We do!
Play annotation
ሁሉም በሚቆሙበት ቦታ ኣንድ ኣምስት ስድስት ቦታ ይበራል
we light up candles where most people stand, some five or six places.
Play annotation
ሻማ ከዛ ጧፍ ለማንበብ ይጠቀማሉ
Then tapers are used for reading.
Play annotation
[ኹሉም አይደሉም] የሚያነቡት ቄሶች
Not everyone does the reading but priests.
Play annotation
ኪዳን ላይ እንትን የሚሉት እና የግል ፀሎት ማድረግ ስንፈልግ ከኪዳን ቡሃላ ወጠን ነዋ መጸለይ ያለብን
Those who want to read their personal prayers, they should go out after Kidan and read their prayers.
Play annotation
ሲፅልዩ ሌሎቹ ይሰማሉ ማለት ነው
When the priests pray, the rest are supposed to listen, right?
Play annotation
ይሰማሉ ኣዎ
Yes,they listen.
Play annotation
ሱባኤ ሚገቡት ኣሁን ኣሉ ኣደለም
There are also those who go on retreat, right?
Play annotation
እሱ ዋሻ ውስጥ
Yes, but that is inside the cave.
Play annotation
ለምንድነው ለሁለት ቀን ምግብ ሳይበሉ ሚፀልዩት ለምንድ ነው
Why are they praying with out food for two days?
Play annotation
ከግዚኣብሔር ጋር ለመነጋገር
To talk with the Lord.
Play annotation
እሕ
Ok!
Play annotation
ፆም እግዚኣብሔርን ለማግኘት ነው
The purpose of fasting is to find the Lord
Play annotation
ከጠገብክ ትተኛለሕ
If you are full, you just sleep
Play annotation
መፀለይ ኣታስታውስም ከራበሕ ግን ንቃቱ ይኖርሓል እግዚኣብሄርን ታስባለሕ
and won't think about prayer. But if you are hungry then you would be active and remembr the Lord.
Play annotation
የምትፈልገውን ጥያቄ ወደ እግዚኣብሄር ለመጠየቅ ፆም ትልቁ መሳሪያችን ነው
Fasting is a great means for us to ask what we want from God.
Play annotation
ፆም ማለት ሰይጣንን መደብደቢያ መዶሻ እንደማለት ነው
Fasting is just like a hammer for hitting the Devil.
Play annotation
እ ለዛ ይጠቅመናል ከግዚኣብሔር ጋ ለመነጋገር
So it is helpful in that it enables us to talk to God.
Play annotation
ፆማቸውን ቆይተው ሱባኤ ገብተው ከእግዚኣብሔር ጋ በሓሳብ ሚገናኙ ሰዎች ያቃሉ ወይ እያለ ነው
He wants to know if you know people who by fasting in the period of their retreat were able to converse with the Lord.
Play annotation
ኣዎ ኣሁን እኛ ጋ እራሱ ዘግተው ሁልጊዜ ማይወጡ ኣባቶች ኣሉ
Sure! Even here with us there are fathers who live in seclusion and have never come out of their cells.
Play annotation
እሕ
Ok!
Play annotation
ጭራሽ ከማንም ጋ ማይገናኙ ኣባቶች ኣሉ
There are fathers who never meet with anyone.
Play annotation
እና ኣንዳንድ ነገሮች መልእክት ሲመጣ ብቻ በቅርብ ኣሁን እኔ ነኝ ምግብ ማቀብላቸው ለነዛ እና
Only when something happens, like when a message [from God] comes, [they tell me] as I am the one who brings them food
Play annotation
በዛን ሰዓት ኣንዳንድ እንትን ካለ ወይም ኣባ ባሕታዊ እሳቸው ናቸው ሚሔዱት እነሱ ጋ
Or to Abba, the hermit. He is the only person [other than me] who goes to them
Play annotation
ከሁለታችን ውጪ ከቤታቸው ኣይወጡም ኣንዳንድ መልእክት ከእግዚኣብሔር ሲመጣ ይናገራሉ
No one has access to them other than the two of us, as they don't get out of their cells. They speak only when there comes some message from God.
Play annotation
እና እንደዚሕ ኣድርጉ እንደዚሕ ኣታድርጉ እንደዚእ ፀልዩ ብለው መመሪያ ይሰጣሉ
And they give guidance and counsel and instruct how to pray
Play annotation
ከቢታቸው
Play annotation
ኣይወጡም ከቤታቸው
They don't get out of their cells.
Play annotation
ዋሻ እና ውቅር ዋሻ ሚካኤል ሚባለው እና ውቅር ሚካኤል ሚባለው ምንድነው ልዩነቱ
What is the difference between saying the Cave Michael and the Hewn Michael?
Play annotation
ውቅር ሚካኤል ኣኣይባልም እኮ
It should not be called Hewn Michael?
Play annotation
ውቅር ማለት መቆፈሩን እኮ ሲያመለክት ነው መቆፈር እንደማለት ነው
The term "Hewn" indicates the fact that it is dug. It refers to the process of digging.
Play annotation
ዋሻ ማለት ያው በዲንጋይ ውስጥ ተቆፍሮ መግባት ማለት ነው።ውቅርና ዋሻ'ኮ አንድ ነው።
While cave means getting inside of the rock that is dug. You know, both hewn and cave refer to the same thing.
Play annotation
ውቅር መቆፈሩን ሲያመለክት ነው
Hewn indicates the digging process.
Play annotation
የተቆፈረ ውስጥ መግባት ማለት ነው
[Whereas cave] refers to the end result, that which is dug.
Play annotation
እንደዚ ሚባል ነገር የለም
The place cannot be called by the process. So there is no such thing as "Hewn" Church
Play annotation
ሰው ሰራሽ ነው
It is man made.
Play annotation
የትምርት ደረጃ ኣልጠየቆትም
I did not ask about your educational status.
Play annotation
እ ያው እዚ ቦታ ላይ የትምርት ደረጃችን ብዙም ቢነገርም ባይነገርም ኣገልግሎት የለውም በርግጥ
By the way,It is irrelevant in this place wether we have educational certificate or not.
Play annotation
ያው 12 ኮምፕሌት ዲፕሎማ
In fact I have graduated from high school and have diplomas in various fields
Play annotation
ታይፕ ዲፕሎማ አማርኛና እንግሊዝ
in typewriting both Amharic and English
Play annotation
ምግብ ዝግጅት ዲፕሎማ
in food preparation
Play annotation
የ ፅጉር ስራዎች ዲፕሎማ
hair dresser
Play annotation
እነዚሕ እነዚሕ
and the like
Play annotation
እንዴት ወሰኑ ነው፤ምክንያቱም ይከብዳል ለዚህ ወጣት አኹን ማንኛውንም መተው
How did you decide? Because it is difficult for a young person to leave everything
Play annotation
ኣዎ ግድ ነው ኣላሰብኩትም ከልጄ ለሰከድ መለየት የማልፈልግ ሰው ነው የነበርኩት
Yes, but it came as a mandate over me. I had never wanted to be separated from my son even for a second.
Play annotation
ብዙ ግዜ ለፀሎት እያልኩ ገዳማት እሄዳለሁ
Although I usually used to go to the monastries to pray
Play annotation
ለሱባኤ እያልኩ እሄዳለሁ እና
I used to go on retreat
Play annotation
ባላሰብኩበት ሰዓት እዚሕ ባሉት ሰዎች ሁሉ እንድመለኩስ ከእግዚኣብሔር ተነገረ
Accidentally, all those who live here were told by God that I should take the monastic habit.
Play annotation
ያው ግድ ቢሆንብኝም ተቀበልኩ
Although it was challenging, I accepted it.
Play annotation
መነኩሴዎቹ ናቸው
was it the monks who told you
Play annotation
ኣው
Yes!
Play annotation
ኣው
Yes!
Play annotation
እዚሁ
Here!
Play annotation
ሌሎች መነኮሳት ኣሉ
Are there also other monks
Play annotation
ኣሉ
yes.
Play annotation
እንደርሶ
Like you?
Play annotation
ኣሉ ኣዎ
Yes!
Play annotation
ሴቶች
Females?
Play annotation
ሴቶች የሉም ኣዎ እኔ ብቻ ነኝ
No! There are no other nuns, it is only me.
Play annotation
ወንዶችስ
How about males?
Play annotation
ወንዶች ኣሉ
Yes,there are.
Play annotation
ስንት ናቸው ወንዶቹ
How many males are here?
Play annotation
እ ኣምስት መነኩሴዎች ኣሉ እና ሊመነኩሱ ያሉ ደሞ ሌሎችም ኣሉ
There are five monks and there are also others yet to be monks (novices).
Play annotation
ስንት ይሆናሉ
How many are they ?
Play annotation
እ ባጠቃላይ ወደ ሃያ እንሆናለን
we are about twenty altogether
Play annotation
መነኩሴ ያልሆኑ
Those who have not yet become monks?
Play annotation
ያልሆኑ ኣዎ
Yes, those not monks yet.
Play annotation
ለ ቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ ሚፈልጉት ነገር ካለ ምክኒያቱም ይሄ በጣም የታወቀ ቦታ ነው ባቡነ ተክለሃይማኖት የተወለዱበት አካባቢ ስለኾነ ስለዚ ለ ቀጣይ ጀነሬሽን መልእክት ካሎት
Do you have a message for the next generation? Because this place is famous in that it is the birthplace of Abune Teklehaimanot. What messages do you have for the next generation?
Play annotation
እ እንግዲሕ እኔ ብዙ መናገር ኣልችልም
Perhaps I cannot not speak as much [as the topic deserves]
Play annotation
እ ማንኛችንም ሰዎች ስንባል ከእግዚኣብሄር ትእዛዝ ውጪ ምንም መንቀሳቀስ እንደማንችል ነው
The fact is that all human beings cannot move at all except by the command/will of God.
Play annotation
እ እንግዲሕ እኔ እራሴ ምሳሌ መሆን እችላለሁኝ
I myself can be a good example for that.
Play annotation
ከ በእግዚኣብሄር ስር ስንኖር ሁሉ ነገር ኣለ
When we obey the Lord, everything is available for us
Play annotation
እ እግዚኣብሄር ፍቅርን ይወዳል እና ፍቅር ይኑረን ሰላም ይኑረን እርስ በርሳችን እንፈቃቀር
Since God likes love, let us have love, let us have peace. let us love one another.
Play annotation
በሃይማኖታችን ፀንተን እንኑር
Let's keep our faith forever
Play annotation
በሃይማኖትችን ፀንተን እስካለን ድረስ እግዚኣብሄር ከኛ ጋር ኣለ እኔ ከ ልጄ ብለይም እግዚኣብሄር ከሱ ጋ ነበር
As long as we keep our faith, God is with us. Although I was separated from my son, God was with him.
Play annotation
ዛሬ የራሱ ተማሪ ሆኖ እያለ ጥየው የወጣሁት ዛሬ የራሱ የኾነ ስራ ይዞ ራሱ የቤተሰብ ሃላፊ ሊሆን ጀምሮታል
I left him when he was a student, but today he has got a job of his own and has started to care for a family of his own.
Play annotation
ስለዚሕ ይሄ ምንድነው እሱም እግዚኣብሔርን በማመን ስለተቀበለው ነው የእግዚኣብሄር ፊቃድ ከሆን ይሁን ብሎ ነው የተቀበለው
So how could this be? That's because he believed in God and accepted it. He was determined to accept whatever was the will of God.
Play annotation
ሁሉም ኢትዮጵያውያኖችም ሆኑ ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉ ሰዎች ኹሉ ይህንን ነገር በእግዚኣብሄር ሥር መታመንን
May it be the holy will of God that all Ethiopians and non-Ethioians
Play annotation
እንዲለምዱ የእግዚኣብሄር ቅዱስ ፈቃድ ይሁን
grow in faith and belong to the Lord
Play annotation
ከ እርሶ የጠየቅኖትን ጥያቄ ቅድም እንዳልኩት ለ ትምህርትንት ብንጠቀምበት ፍቃደኛ ኖት
Are you okay if we use the conversation for educational purpose?
Play annotation
ቅድም የቀረፆት ያናገሮት ያው በፍቃደኝነት ኣደለ መጀመሪያም የተቀበሉን ግን ዝም ብሎ ኣለ ኣደለ ፎርማሊቲውን ለሟሟላት
In fact, it was willingly that you received us and talked to us earlier and that we recorded the video. But just to fulfill the formality
Play annotation
ፍቃደኛ ኖት ወይ ያው ሌላ ነገር የተወራ የለም ሃይማኖታዊ ጥሩ ነገር ነው የተወራው
Do you give us your consent? Anyways, we discussed nothing else but religious matters and it was all good.
Play annotation
ኣው
Yes.
Play annotation
ፍቃደኛ ኖት እያለ ነው
He is asking about your consent?
Play annotation
ኣው ፍቃደኛ ነኝ
Yes, I do give my consent.
Play annotation
እሺ
Alright
Play annotation
ማንኛውም ሰው ተምሮ በእግዚኣብሄር ስር ቢያድግ ደስተኛ ነኝ
I'm pleased if any one learns and grows in the knowledge of God
Play annotation
እና ይሄ ቅር ኣይለኝም
And so I don't mind [if the conversation is used for educational purposes]
Play annotation
ባህታዊ ሲመለሱ እንመለስ ይሆናል
We may come back when the Hermit returns
Play annotation
እሺ
Ok
Play annotation
ካልሆነ ደሞ ያው ኣመት ኣመት ነው ሚመጣው እሱ ማለት ፕሮፌሰር ማይችል ጀቨርስ ይባላል
If not, he [Prof. Gervers] always comes every once or twice a year. His name is Professor Michael Gervers
Play annotation
እ ካናዳዊ ነው ቢያለው ቅየድም 73 ዓመት ወጣት ነው
He's Canadian and 73 years young:)
Play annotation
ያው ጠንካራ ሰው ነው በጣም ጎበዝ ነው
He's very strong man and he is also intellegent
Play annotation
ኢትዮጵያ ውስጥ 1984 ከኛ በድርቅ ጊዜ ኣንስቶ ይመጣ ነበረ
He has been visiting Ethiopia since 1984, the year of the worst drought.
Play annotation
ከ 2000 ከ ፈረንጆች ጀምሮ 15 ዓመት በያመቱ ይመጣል
Since 2000 A.D. he has been coming here every year.
Play annotation
ስለዚህ መምጣትም እችል ይሆናል ነገ ከነገ ወዲያ ባህታኣዊ ከመጡ ካልሆነ ሚቀጥለው ዓመት እንገናኝ ይኾናል እያለ ነው።
So maybe we'll come tomorrow or after tomorrow if the Hermit comes. If not, he is saying that we may meet again next year.
Play annotation
ጥሩ ነው ቢቻል በኣካል ከሳቸው ጋ ቢገናኙ ደስ ይለኛል
It's good! If possible, I will be happy if you could meet with him (the hermit) in person.
Play annotation
እሺ
OK!
Play annotation
ቅዳሜ ይመጣሉ ብዬ ያስባሉ
I think he will come on Saturday
Play annotation
እሺ
Okay we will try
Play annotation
እኛም በጣም ደስ ብሎናል
We are also very pleased.